Facilitati SRL D ( debutant )

Pe langa eliminarea conditiei de varsta pe care intreprinzatorul debutant in afaceri, beneficiar al programului trebuia sa o indeplineasca, Legea 97/2014 a introdus restrictia cu privire la norma de munca a salariatilor pe care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa ii angajeze. Astfel in conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din OUG 6/2011 astfel cum a fost modificata prin Legea 97/2014, in afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si obligatia specifica, in raport cu numarul de salariati, de a angaja cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si de a mentine in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b), respectiv a obţinerii alocatiei financiare nerambursabile si a garantiei pentru credite acordate din OUG 6/2011 , pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri.

Obligatia instituita de art. 4 lit. b) privind angajarea cu norma intreaga din OUG 6/2011 , astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Legea 97/2014, se aplica numai intreprinderilor nou-infiintate dupa intrarea in vigoare a acesteia, respectiv dupa data de 11 iulie 2014.

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant beneficiaza de urmatoarele facilitati:

a) acordarea de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin OTIMMC in a carui raza de competenta isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism;

b) garantii acordate de FNGCIMM pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de AIPPIMM, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale FNGCIMM, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei;

c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea 263/2010
, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

e) consiliere, instruire si sprijin din partea OTIMMC in a carui raza de competenta isi are sediul social.

http://www.portalcodulfiscal.ro/