Servicii

Practicam un sistem de tarifare personalizat, în functie de volumul de activitate al fiecarui client. 
      Serviciile pe care vi le oferim au fost împartite pe trei tipuri de pachete în functie de cerintele fiecaruia dintre dumneavoastra din dorinta de a va oferi o gama larga de servicii personalizate, de un înalt nivel profesional, care sa satisfaca integral nevoile firmei dumneavoastra în domeniu.

Pachetul de baza:

 • Înregistrarea în contabilitate a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Întocmirea jurnalelor de vânzari si cumparari si stabilirea TVA-ului aferent, întocmirea decontului de T.V.A.
 • Întocmirea registrului de casa si banca;
 • Întocmirea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat (impozit pe salariu, cas, cass, somaj, etc);
 • Întocmirea Balantei de verificare lunare, bazata pe documentele existente;
 • Tinerea registrelor obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare, Registrul de evidenta fiscala) în conformitate cu cerintele legale;
 • Calculul impozitului pe profit/venit;
 • Tinerea Registrului de Mijloace Fixe si calculul amortizarii;
 • Întocmirea situatiilor financiare anuale: bilant contabil, raport de gestiune, note la situatiile financiare;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil.

Pachetul extins:

 • Întocmirea dosarelor de angajare;
 • Întocmirea si înregistrarea la I.T.M. a contractelor individuale de munca si mentinerea relatiei cu aceasta institutie;
 • Întocmirea statelor de plata;
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor lunare aferente obligatiilor de plata la bugetul general consolidat (declaratia de cas, declaratia de sanatate si fnuass, declaratia de somaj, declaratia privind comisionul datorat la ITM, etc);
 • Întocmirea si depunerea registrului de salariati;
 • Întocmirea si depunerea fiselor fiscale.

Pachetul optional:

        Serviciile pe care vi le oferim pentru acest pachet cumuleaza cele doua pachete de mai sus si sunt prestate numai la cererea dumneavoastra:

 • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
 • Analiza situatiei datoriilor si creantelor;
 • Obtinerea certificatelor fiscale, a certificatelor constatatoare si a certificatelor pentru plata taxelor si impozitelor locale;
 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea liniilor de credit;
 • Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile.